Skolebestyrelse

Dagsorden og referater fra skolebestyrelsesmøderne kan læses på forsiden af skoleporten under nyt fra ledelsen.

 

Medlemmer af skolebestyrelsen:

Claus Lind (formand)

Kim Hjorth Caspersen

Michael Tysk-Andersen

Karina Holmberg

Dorthea Funder Kaas

Claus Rylander-Christensen

Peter Klitten

Susanne Dam (ledelsesrepr.)

Hanne Vesth (ledelsesrepr.)

Gitte Lykkegaard (ledelsesrepr.)

Jan Nielsen Frelev (medarbejderrepr.)

Christina Krolmer (medarbejderrepr.)

Lucas Emil Johansen (elevrepræsentant)

Kathrine K. Schmidt (elevrepræsentant)