iPads i børnehaveklassen til 6. årgang og PC i 7. - 9. årgang

I Bornholms Regionkommune har man som en del af IT-strategien valgt at udlevere en iPad til elever i børnehaveklasse til 6. årgang samt PC til eleverne i 7. - 9. årgang. Vi har forberedt og uddannet lærere og pædagoger, så vi får en god og kvalificeret brug af iPad og PC i undervisningen.

 

iPads i undervisningen

 

Det drejer sig ikke bare om, at eleverne får en iPad eller PC udleveret. Det handler om, at skoledagen og læringssituationerne bliver forandret. Ved at alle elever har en iPad eller PC, gives der mulighed for at skabe læringssituationer, hvor den enkelte elevs behov og forudsætninger kan tilgodeses i endnu højere grad. Lærere og pædagoger kan udvikle anderledes læringsmiljøer, hvor eleverne arbejder med opgaver, der tilgodeser netop deres behov for læring, individuelt eller i grupper – hvor som helst de måtte være. Den traditionelle undervisning bliver suppleret med en inddragende form for undervisning, hvor eleverne i højere grad bliver aktive i egen læring. Dermed skabes der mulighed for nye former for inkluderende undervisning og læring. En læring, hvor alle elever bliver så dygtige, som de kan – en af de vigtigste intentioner med folkeskolereformen.

 

Med brugen af iPad og PC's har eleverne fået en digital skoletaske med mulighed for at bringe verden ind i skolen og skolen ud i verden. Elevernes digitale kompetencer bliver styrket, så de også i fremtiden kan leve op til de krav, den moderne verden stiller – både i en lokal og i en global sammenhæng – og opnå de færdigheder, der sætter endnu flere elever i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

 

Med dette følger også et ansvar. Vi har på Åvang brug for, at I som forældre bakker os opi brugen af iPad og PC's. iPad og PC er et arbejdsværktøj i undervisningen, og det er vigtigt for vores undervisere, at eleverne altid har en iPad eller PC til rådighed, der virker. Derfor har vi beskrevet følgende forhold omkring iPad og PC'en, som vi vil have jeres hjælp til at få børnene til at følge:

- Pas godt på iPad og PC'en (også i ferierne), som du har lånt af Regionskommunen.
- Sørg for, at der altid er cover og panserglas (for iPadens vedkommende) på - hvis det skulle gå itu, må det ikke tages af.
- Læg iPad og PC'en i tasken, når den ikke bruges.
- Luk coveret/skærmen, når du ikke bruger iPad eller PC'en.
- Bær kun rundt på iPad eller PC'en, når coveret/skærmen er lukket.
- Oplad iPaden eller PC'en derhjemme, så iPaden er klar til brug i skolen, og lad strømforsyningen ligge derhjemme.
- Vær forsigtig, når strømforsyningen sættes i og tages ud - træk i selve stikket og ikke i ledningen.
- Vær forsigtig, når høretelefoner sættes i og tages ud - træk i selve stikket og heller ikke her i ledningen.
- Hold orden og ryd op i apps, programmer, dokumenter og mapper på iPaden og PC'en. Sørg for at gemme dokumenter, filer, fotos m.m. steder, hvor de kan findes igen.
- Slet ikke apps og programmer iPaden og PC'en er ”født” med eller apps og programmer du har fået af skolen - især appen AirWatch kan iPaden ikke leve uden.
- Sørg for at være logget på Office365, så du kan bruge Word, Excel m.m. i skolen. Man skal logge på med brugernavn: [email protected] og adgangskoden: unilogin-adgangskoden. Vi kan hjælpe dig med at logge på.
- Sørg for at have aktiveret GPS-sporingen, også efter en eventuel opdatering af iPaden.

 

Ansvar og erstatning ved beskadigelse eller bortkomst af undervisningsmidler, herunder iPadshttp://aavangsskolen.skoleporten.dk/sp/p554551/file/Fullscreen/f2bd26bb-4d08-45eb-b9f0-25c51570b799

Spørgsmål og svar 1: http://aavangsskolen.skoleporten.dk/sp/p535504/file/Fullscreen/34781670-0632-4a43-a4ba-0f803fbb7c0b

Spørgsmål og svar 2: http://aavangsskolen.skoleporten.dk/sp/p535505/file/Fullscreen/fdea7aac-7874-4a02-a319-a4fa93116e99

GPS-sporing: http://aavangsskolen.skoleporten.dk/sp/p568522/file/Fullscreen/bb2e7b5a-c20c-4594-a57a-ff98c6c445c5

 

God fornøjelse - og tak for hjælpen!