Åvangsskolens visioner og værdier

 

Visioner

På Åvangsskolen arbejder de ansatte, forældre og børn i fællesskab for at skabe skoleglæde, hvor...

 • børnene er nysgerrige, motiverede og har lyst til at lære
 • børnene styrkes i troen på sig selv og egne evner
 • børnene indgår og udvikler sig i læringsmiljøer, der er præget af høj faglighed og mulighed for fordybelse med afsæt i den enkeltes potentiale
 • børnene udvikler deres sociale kompetencer i et trygt fagligt og socialt fællesskab
 • børnene indgår i gode relationer og oplever at blive set.
 • børnene oplever en kreativ, innovativ og eksperimenterende undervisning
 • børnene forholder sig til og indgår aktivt i den verden, de lever i - både lokalt og globalt.

 

Værdier

På Åvangsskolen arbejder de ansatte, forældre og børn sammen for at skabe et godt fællesskab med følgende værdier:

 • Vi møder andre mennesker positivt og med udgangspunkt i deres potentialer
 • Vi respekterer forskelligheder og møder hinanden med åbenhed og interesse
 • Vi har klare forventninger til hinanden i åben dialog
 • Vi oplever os som en del af fællesskabet på skolen
 • Vi forventer det bedste af hinanden og indgår ansvarligt i fællesskabet
 • Vi bliver dygtigere af at lære med og af hinanden
 • Vi gør os umage hver dag
 • Vi er åbne for nytænkning
 • Vi involverer hinanden, har medindflydelse og tager ansvar
 • Vi vægter dannelse til en verden og en fremtid i forandring