Fagligt elevløft på Åvangsskolen

Åvangsskolen fik, som den eneste skole på Bornholm, sidste år tilbuddet om deltagelse i regeringens nye projekt til løft af de fagligt svageste elever samt udvikling af nye undervisningsmetoder. Vi valgte at sige ja tak, da vi selvfølgelig er interesserede i at få viden om den nyeste forskning, nye undervisningsmetoder i dansk og matematik og hvordan vi gør eleverne mere nysgerrige og motiverede på læring.

Hvis skolerne lykkes med at løfte andelen af elever, der får mindst 4 i dansk og matematik til eksamen, kan de få del i en pulje penge, og det er netop hvad der er sket efter det første år, som I alle nok har hørt i medierne. Målet det første år var at løfte andelen med 5 %, men vi formåede faktisk at løfte dem med hele 10 % gennem en bred vifte af indsatser. Det betyder, at skolen har fået 1,4 mio. kr., som vi vil bruge til det fortsatte arbejde med elevernes læring, trivsel og motivation.

Åvangsskolen har undervejs fået ros fra både konsulenter i Undervisningsministeriet og andre deltagende skoler, for de indsatser der er iværksat og den store gruppe af involverede deltagere af både lærere, vejledere, pædagoger og ledelse. Indtil videre har vi fx gjort os gode erfaringer med

  • Faglige niveaudelte/individuelle særlige forløb i dansk og matematik i 8. og 9. klasse
  • Pædagoger i udskolingen, der støtter eleverne i forbindelse med uddannelsesparathed, trivsel, motivation og mind-set.
  • Indsats i forhold til ordblinde elever der undervises i brug af hjælpemidler med læsevejleder/lærer/pædagog, der følger op på anvendelse af de kompenserende værktøjer
  • Tæt samarbejde mellem skole, UU og trivselskonsulent omkring de ikke uddannelsesparate børn. Bl.a. gennem praktikforløb, samtaler, individuelle indsatser i samarbejde med forældrene, gruppeforløb.

 

Vi har også fokus på, at det vi lærer, skal komme hele skolen til gavn. Også når projektet er slut. Det ses allerede nu, hvor vi fx har udvidet fokus til indskolingen med prioritering af den tidlige indsats i indskolingen, hvor der er to-voksen ordning i en stor del af børnenes skoledag.

Det er en meget spændende udvikling, der er i gangsat på hele Åvangsskolen med fortsat support fra Undervisningsministeriet de næste to år. En udvikling der skal bidrage til at udmønte de visioner, Skolebestyrelsen og skolens medarbejdere har udarbejdet for den nye Åvangsskole.