To-voksenordning i indskolingen

Børne- og Skoleudvalget har imødekommet ansøgningen fra Åvangsskolen, der i samarbejde med Skolebestyrelsen, har ansøgt om en forsøgsordning, om en afkortet skoledag for børnene i indskolingen i skoleåret 2018-2019.

I to-voksenordningen bliver der arbejdet med målrettede indsatser for de enkelte årgange, bl.a. ud fra resultaterne fra den nationale trivselsmåling, der er taget i foråret 2018, med henblik på at skabe god trivsel og læring for alle elever i indskolingen. Udover ovenstående har Åvangsskolen prioriteret, at der i indskolingen arbejdes videre med at skabe et godt og solidt fundament for trivsel og læring til mange års skolegang. Dette gøres ved at tildele alle klasser i indskolingen to-voksentimer, udover de allerede beskrevne, varierende fra gennemsnitligt 10 timer ugtl. – 15 timer ugtl. pr. klasse. Dette skaber bl.a. mulighed for at have holddeling, hvor undervisningen kan differentieres og der kan arbejdes i mindre grupper.