Skolens historie

1.november 1955 blev Aavangsskolen for første gang delvist taget i brug. 12 klasser, som siden august 1955 havde været vandreklasser på Østre- og Vestre Skole, blev overflyttet til Aavangsskolen, hvor 8 klasselokaler på daværende tidspunkt var færdige.

 


Gymnastikfløjen bag kornmarken og hovedfløjen med faglokalefløj yderst til venstre.

 

I sommeren 1957 blev gymnastiksalen færdig og den egentlige indvielseshøjtidelighed for Aavangsskolen fandt sted den 12. oktober 1957.


Indvielse den 12. oktober 1957

 

Skolens første skoleinspektør N.M. Petersen bød velkommen – og borgmesteren holdt talen – skolen kostede 2.5 millioner og havde pr. 1. januar 1958: 518 elever.


Aavangsskolen fra start med gymnastiksal, hoved og tilbygning med faglokaler.
Bemærk skolehaverne nærmest billedet ud mod den gamle jernbane der nu er cykelsti.

 

I juni 1962 opførte man øst-fløjen og besluttede samme år, at der ikke skulle opføres en gymnastiksal nr. 2, da det var planlagt at der skulle opføres en idrætshal i nærheden af stadion – så i en lang periode havde man kun en gymnastiksal til 543 elever!

I 1964/65 opførtes så de nuværende 30- og 40-bygninger og vest-fløjen kom til i 1974.

I slutningen af 80'erne indførtes skolefritidsordninger (SFO) i Rønne kommune og i 1998 indvies en ny SFO-fløj.

 

 

De nye undervisningsmetoder kræver mere plads, så i 2000 beslutter Byrådet at bevilge 7 millioner til Åvangsskolens udvidelse - det gamle skolebibliotek bliver ændret til 4 store klasselokaler med tilhørende grupperum. Tagetagen indrettes til pædagogisk servicecenter og aktivitetssal og i den gamle festsal etableres arbejds- og teamlokaler. Herefter påbegyndes 2. etape, som består i at gøre undervisningslokalerne større på 20-, 30- og 40-gangene.

I august 2004 blev byggeriet af kantine i kælderetagen færdiggjort. Her er plads til ca. 60 elever ad gangen + udendørs gårdmiljø i forbindelse hermed. I august 2005 har Åvangsskolen etableret 4 nye indendørs toiletter mellem 30 og 40 - gangene.

1. august 2008 blev Åvangsskolen sammen med Østre skole og Søndermarksskolen slået sammen til Rønneskolen, en skole fordelt på 3 matrikler.

I skoleåret 2016-2017 undergik Rønneskolen en sammenlægning, da afdeling Østre skulle lukke. Eleverne skal for fremtiden kunne huses på henholdsvis Søndermarkskolen og Åvangsskolen. Året blev brugt på at forberede ombygninger - og Søndermarkskolens vedkommende udbygning - af matriklerne. Derfor blev alle udskolingens elever samlet på afdeling Østre. Åvangsskolen fortsatte i dette skoleår som en afdeling for bhkl. til 6. klasse.

1. august 2017 blev Åvangsskolen igen en selvstændig skole, da Rønneskolen blev nedlagt. Åvangsskolen rummede pr. 1. april 2017 i alt 733 elever fordelt på 33 klasser. Der var 83 ansatte.

Regionsrådet havde i 2016 bevilliget samlet 34 mio. kr. til ombygninger på Åvangsskolen og Søndermarkskolen, da der skulle etableres nye læringsmiljøer. Der skulle etableres et naturvidenskabeligt-, et humanistisk-, et kreativt/musisk område og et samlet område til indskoling og SFO.

 

Oversigtskort Åvangsskolen 2018

Oversigtskort anno 2018

 

Dette arbejde foregik i etaper henover sommeren 2017. Udover etableringen af læringsmiljøer var der i bevillingen fra Regionsrådet også økonomi til etablering af mekanisk ventilation i de lokaler, der ikke i forvejen havde dette. Arbejdet stod færdigt i oktober i 2017.

 

Trappen i 2.-3. årgangs arena