Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:

  • Samlet elevtal pr. 01-03-2018:  736 elever

Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

 

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:

  • Indskolingen (0.-2. klasse): 21,9 elever pr. klasse
  • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 24 elever pr. klasse
  • Udskolingen (7.-9. klasse): 21 elever pr. klasse

 

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:

 

Antal lærere

Opgørelse over skolens personale:

  • Antal lærere ansat i lærerstillinger pr. 01-03-2018:  60
  • Pædagoger/pædagogmedhjælpere incl. SFO: 21
  • Administrativt ansatte: 3
  • Ledere: 3

Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale