Undervisningsmiljøvurdering

I henhold til Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø skal alle virksomheder udarbejde en Undervisningmiljøvurdering (UMV). Den skal rumme en kortlægning af elevernes fysiske og psykiske undervisningsmiljø samt en handleplan.

Link til kortlægning og handleplan for Rønneskolen, afdeling Åvang:
Kortlægning 0.-3. klasse
Kortlægning 4.-9. klasse
 
Der gennemføres ny trivselsmåling for eleverne foråret 2018, som grundlag for UMV.