Buskørsel

Der bevilges buskort til elever, som opfylder følgende afstandskriterier:

For at køre gratis, skal

  • elever i 0.-3. klasse have mere end 2,5 km. til skole,
  • elever i 4.-6. klasse skal have mere end 6 km til skole og
  • elever der går i 7.-9.kl. skal have mere end 7 km til skole.

Elever, der ikke opfylder afstandsbetingelserne kan henvende sig til BAT - Munch Petersens Vej 2, Rønne og få udstedt et buskort mod betaling.

For oplysninger om busruter og afgangstider henvises til BATs hjemmeside: www.bat.dk