Udsmykningsdage

Elevfravær

Vi har som skole fokus på elevernes tilstedeværelse og ønsker så vidt muligt at forebygge eventuelt elevfravær.

I særlige tilfælde kan en elev blive fritaget for skolegang i én eller flere dage. Dette kan udelukkende ske ved en forældrehenvendelse. Klasselæreren kan give fri op til 5 skoledage. Hvis en elev søger om fri i mere end 5 skoledage skal skolens ledelse give særlig tilladelse.

Skolens ledelse henstiller til at fritagelse fra skolen i forbindelse med ferie og rejser begrænses!