Dimmision

Forældrehenvendelse

Det er vigtigt for Åvangsskolen, at vi møder andre mennesker positivt. Vi respekterer forskelligheder og møder hinanden med åbenhed og interesse.

Det er vigtigt for Åvangsskolen, at vi møder hinanden med klare forventninger og i åben dialog. Det betyder f.eks., at vi henvender os til hinanden, hvis der er noget, der undrer, således at misforståelser forebygges og spørgsmål besvares.

Det er vigtigt for Åvangsskolen at anlægge en åben information og kommunikation for at skabe en bedre forståelse for, hvad der foregår i vores skole.

Det er vigtigt for Åvangsskolen, at børn, forældre og ansatte er velinformerede om skolens forhold og betingelser og deltager aktivt og engageret i opgaveløsningerne.

 

Kommunikation mellem skole og hjem

Forældre, andre samarbejdspartnere og offentligheden skal kunne informere sig via skolens hjemmeside, som løbende opdateres.

Alle forældre holder sig løbende orienteret på Skoleintra, hvor man på sine børns klassesider skal kunne finde oplysninger om skolens og klassens aktiviteter. Kommunikationen mellem skole og hjem foregår dels gennem dialog (møder, telefon), dels via Skoleintra. Dette afhænger af den konkrete situation. Kommunikationsformen overvejes derfor i det enkelte tilfælde.

 

I skoleintra:

Kontaktbogen: Gennem kontaktbogen har vi adgang til en elektronisk meddelelsesbog, hvor skolen og hjemmet kan holde hinanden informeret om forhold vedrørende barnet. Meddelelserne følger barnet gennem hele skoleforløbet. Alle voksne tilknyttet barnet bliver informeret, når der opslås en meddelelse i kontaktbogen.
 
Beskedsystemet: Intra rummer et internt beskedsystem, som gør det muligt at sende korte beskeder til lærere, elever og forældre. Beskedsystemet minder om et forsimplet mailsystem. Beskeder sendes dog ikke som e-mails, men gemmes i SkoleIntras database. Beskederne opbevares normalt i et år, hvorefter de automatisk slettes fra beskedsystemet. Beskedsystemet bruges til at sende besked til en specifik voksen på årgangen.
 
Besked til ledelsen: Hvis man gerne vil kontakte ledelsen, skal man anvende beskedsystemet. Det kan ikke forventes, at en meddelelse i kontaktbogen læses af ledelsen.

 

Når forældre skal kontakte skolen er det vigtigt, at man altid kontakter den ansatte, der har forklaringen på det, man undrer sig over. Det er vigtigt, at kontakten etableres rettidigt, så eventuelle problemstillinger tages i opstarten.

Som udgangspunkt løses konflikter gennem dialog. Det er vigtigt, at konflikten altid søges løst mellem de implicerede parter f.eks. mellem forældre og lærer/pædagog.
Hvis det ikke er muligt at finde en acceptabel løsning, er rækkefølgen for henvendelse, der skal være skriftlig, herefter:

1. Lederen for henholdsvis 0.-3 årgang, 4.-6. årgang eller 7.-9. årgang
2. kommunalbestyrelse

• En eventuel klage indgives til skolens ledelse, der behandler den og sørger for, at klageren gives en begrundet afgørelse. I behandlingen indgår, at klagen drøftes med de implicerede parter, inden klageren svares endeligt.
• Klageren oplyses om afgørelsen, hvis den går klageren imod, kan den ankes til endelig afgørelse i kommunalbestyrelsen.
• Skolebestyrelseni øvrigt kan der henvises til den kommunikationspolitik  bliver orienteret om indkomne klager. Bestyrelsen kan ud fra orienteringen diskutere, om der er principper, der skal tages op til revision.