Forældresamarbejde

Hvert skoleår gennemføres som udgangspunkt to forældremøder og to individuelle skole/hjem-samtaler

Kontaktlæreren og klasseforældrerådet samarbejder om at planlægge indhold og omfang af skole/hjem-samarbejdet

Desuden afholdes arrangementer med sociale formål på initiativ af skolens personale eller klasseforældrerådet.

Første skoledag

Skole-hjemsamarbejde

Et gensidigt forpligtende og trygt samarbejde mellem forældre og skole er afgørende for et vellykket skoleforløb. Med respekt for barnets udvikling finder vi det vigtigt, at såvel den enkelte elev som forældrene inddrages i evalueringen af elevens samlede udbytte af skolegangen for dermed at være med til at sikre enighed og fuld opbakning omkring de mål, der formuleres af eller for den enkelte elev.

Hvert skoleår gennemfører Rønneskolen

 • Forældremøder, som planlægges i samarbejde med forældrerådet
 • Individuelle skole-hjem-samtaler
 • Forældrearrangement

Den løbende dialog og kommunikation mellem skole og hjem bl.a. på skoleintra er afgørende for et godt skoleforløb. Se desuden skolens kommunikationspolitik her!

 

Forældreansvar

Følgende er skolebestyrelsens principper for forældreansvar, som er godkendt d. 23.april 2014

 

Rønneskolens forældre er en ressource, der skal bidrage til skolens trivsel og virke. Forældrenes aktive deltagelse er en forudsætning for en god skolegang. Læring og trivsel forbedres, når forældre viser interesse for og bakker op deres barns skolegang.

 

Formål

 • At Rønneskolens forældre er aktive medspillere i skole-hjemsamarbejdet.

 • At skolens forældre tager ansvar, involverer sig i skolen og melder sig på banen som ressource.

 

Forventninger

Det forventes at alle

 • forældre sikrer, at deres barn møder udhvilet og parat til læring

 • forældre bakker op om deres barns trivsel og faglige udvikling og mål

 • forældre holder sig løbende ajour på Forældreintra og Tabulex om skolens og klassens aktiviteter.

 • forældre møder op til forældremøder, skole-hjemsamtaler og bakker op om sociale arrangementer for deres barn

 

Forældreråd

Det anbefales, at der oprettes forældreråd på alle årgange/klasser/hold. Basisteamet sikrer, at valg til forældreråd er på dagsordenen ved første forældremøde.

 

Forventninger til forældrerådet

 • Forældrerådet deltager i planlægning af skole-hjemsamarbejdet, herunder forældremøderne i samarbejdet med basisteamet. Basisteamet tager initiativ til dette.

 • Forældrerådet inddrages i hvordan forældreressourcerne kan anvendes i forbindelse med den åbne skole, således at forældre kan bidrage til den faglige eller understøttende undervisning.

 • Forældrerådet tager initiativ til indgå forældreaftaler mellem årgangen/klassens/ holdets forældre

 • Forældrerådet tager initiativ til gennemførelse af bl.a. sociale arrangementer for børn/ forældre

 • Forældrerådet deltager i fællesmøder med forældrerådene i én til to gange årligt. Ledelsen inviterer til disse møder.

 

Indholdet på disse møder kan være

 1. Relevante emner/temaer for årgangene drøftes eller evalueres

 2. Inddragelse af forældrene i åben skole

 3. Relevante foredrag og oplæg.