Læringscenter

Læringscenter

Læringscenteret stiller bøger og apparater til rådighed for elevernes skolearbejde og til fritidslån. Eleverne kan benytte skolebibliotekets computere og øvrige arbejdspladser i forbindelse med skolearbejde og fritidslæsning i bibliotekets åbningstid.

Personalet tilbyder almindelig vejledning til eleverne foruden teknisk hjælp i forbindelse med elevernes færdiggørelse af opgaver, rapporter, udstillinger o.l.

Læringscenterets materialer stilles til rådighed for eleverne på deres ansvar. I tilfælde af at materialer bortkommer, misbruges eller ødelægges, kan der blive tale om erstatning.

Lånetid for bøger: 6 uger
Lånetid for computere: 1 dag
Lånetid for andet materiale (CD, DVD, video): 1 uge.

Læringscenteret vil normalt være åbent fra kl. 08.00-12.00.