Modtagelse af nye elever

Hvis du flytter til Bornholm, og dit barn skal indmeldes på Åvangsskolen eller hvis dit barn skal flytte til os fra en anden folkeskole eller friskole på Bornholm, skal du udfylde "Anmodning om skoleskift" på BRK's hjemmeside.

Følg dette link:https://brk.dk/Borger/Familie-boern-unge/Skoler/Sider/Folkeskoler.aspx

Forældre og barn inviteres til et møde forud for skolestart, hvor ledelsen hører om barnet, om interesser, kompetencer og evt. vanskeligheder og der vil også være en rundvisning.

Det aftales hvor og hvornår eleven påbegynder skolegangen. Skolen foretager indskrivningen elektronisk.

Ved de løbende elevsamtaler har vi også fokus på trivsel, derfor er det naturligt, at elevens opstartsperiode evalueres der.

 

Udmeldelse

Ved udmeldelse bedes forældre kontakte skolens kontor og meddele hvilken anden skole barnet skal gå på og fra hvornår det træder i kraft.

Det er vigtigt for alle børn at få sagt ordentlig farvel til den klasse og de lærere man skal forlade.

 

Se eventuelt Indskrivning til børnehaveklassen