Nye elever

Indmeldelse sker ved at barnets forældre henvender sig til den enkelte afdeling, hvorefter der etableres et møde forud for skolestart.

Når elever meldes ind, sker det ved at elevens forældre henvender sig til den afdeling som man ønsker ens barn skal gå i. Hvis der er plads, inviteres forældre og barn til et møde, hvor ledelsen hører om barnet, om interesser, kompetencer og evt. vanskeligheder og der vil også være en rundvisning.

Ved indmelding i 0. + 7.-9. klassetrin skal skolelederen kontaktes, da der er optimeringsregler for disse klassetrin. Ved de andre klassetrin kan afdelingslederen indskrive.

Hvis den pågældende afdeling ikke har plads på det ønskede klassetrin, er det naturligt at barnet bliver tilbudt plads på en af de andre afdelinger. Dette sker i samarbejde med den pågældende afdelingsleder og skolelederen.

Det aftales hvor og hvornår eleven påbegynder skolegangen. Skolen foretager indskrivningen elektronisk.

Ved de løbende elevsamtaler har vi også fokus på trivsel, derfor er det naturligt, at elevens opstartsperiode evalueres der.

Ved udmeldelse bedes forældre kontakte skolens kontor og meddele hvilken anden skole barnet skal gå på og fra hvornår det træder i kraft.

Det er meget vigtigt for alle børn at få sagt ordentlig farvel til den klasse og de lærere man skal forlade.

 

Se eventuelt Indskrivning til børnehaveklassen