Ordensregler

Åvangsskolens principper for ordensregler:

  • Reglerne tager udgangspunkt i skolens værdiregelsæt
  • Alle – både elever, forældre og ansatte – har et medansvar for god orden på skole
  • Alle klasser skal vedtage regler for god adfærd
  • Klassen aftaler brug af mobiltelefon, Ipads, Pc’er og lignende udstyr i undervisningstiden med lærer/pædagog.
  • Alle klasser skal hvert år forholde sig til mobbepolitikken

 

Ordensregler for Åvangsskolen:

For at vi her på skolen skal befinde os så godt som muligt, er det nødvendigt, at vi har bestemte regler, og at vi tager hensyn til hinanden. Du bør tidligst møde på skolen 10 minutter før din første time.

 

Skolevejen
På vej til og fra skole skal du overholde færdselsreglerne og rette dig efter skolepatruljens anvisninger.

 

Indendørs færden
Vi færdes og opføres os generelt stille og roligt. Når klassen forlades, har vi sørget for, at lokalet er ryddeligt, vinduer lukkede, gardiner trukket fra, stole hængt op og tavlerne gjort rene.

 

Frikvarteret
I frikvarteret må du opholde dig på ude arealerne eller i din klasse. Boldspil er kun tilladt på de anviste arealer.

 

Rygning
Det er ikke tilladt at ryge på skolens område.

 

Forsømmelse
Man må kun forlade skolen i skoletiden, hvis man har fået særlig tilladelse. 7. 8. og 9. klasserne må forlade skolen i mellemtimer samt i spisefrikvarteret, hvis forældrene har givet skriftlig tilladelse.

 

Ansvar
Hvis man bruger skolens legeplads efter skoletid, skal man være klar over, at al leg foregår på forældres eget ansvar. Evt. ødelagte ting skal erstattes.

Vi fraråder, at man medbringer penge og andre værdigenstande i større udstrækning end højst nødvendigt, da skolen ikke kan påtage sig ansvaret for det, man mister.

Du skal forsyne dine bøger med bogbind og bringe dem til og fra skolen på forsvarlig måde. Hvis du mister eller ødelægger en bog eller med vilje er årsag til skade på skolens inventar og bygninger, skal du betale erstatning.

Med udleveringen af en iPad følger også et ansvar. iPaden er et arbejdsværktøj i undervisningen, og det er vigtigt for vores undervisere, at eleverne altid har en iPad til rådighed, der virker. Derfor har vi beskrevet følgende forhold omkring iPaden, som man skal følge:

- Pas godt på iPaden (også i ferierne), som du har lånt af Regionskommunen.
- Sørg for, at der altid er cover og panserglas på - hvis det skulle gå itu, må det ikke tages af.
- Læg iPaden i tasken, når den ikke bruges.
- Luk coveret, når du ikke bruger iPaden.
- Bær kun rundt på iPaden, når coveret er lukket.
- Oplad iPaden derhjemme, så iPaden er klar til brug i skolen, og lad strømforsyningen ligge derhjemme.
- Vær forsigtig, når strømforsyningen sættes i og tages ud - træk i selve stikket og ikke i ledningen.
- Vær forsigtig, når høretelefoner sættes i og tages ud - træk i selve stikket og heller ikke her i ledningen.
- Hold orden og ryd op i apps, dokumenter og mapper på iPaden. Sørg for at gemme dokumenter, filer, fotos m.m. steder, hvor de kan findes igen.
- Slet ikke apps iPaden er ”født” med eller apps du har fået af skolen - især appen AirWatch kan iPaden ikke leve uden.
- Sørg for at være logget på Office365, så du kan bruge Word, Excel m.m. i skolen. Man skal logge på med brugernavn: [email protected] og adgangskoden: unilogin-adgangskoden. Vi kan hjælpe dig med at logge på.