Skolepatrulje

Åvangsskolen har 3 steder, der bemandes med hver to SP`ere:

1 : Fodgængerovergangen på Borgm. Nielsensvej ved Smallesund.
2 : Fodgængerovergangen i Byledsgade ved cykelstien ved Idrætshallen.
3 : Ved skolens indgang i Byledsgade.

Det er udvalgte elever fra Åvangsskolens 6. årgang, der varetager Skolepatruljefunktionen. De er til stede om morgenen kl. 07.45 – 08.05 samt over middag kl. 14.05 – 14.15. I disse perioder er advarselsblinkene i Byledsgade tændt.

Det er meget vigtigt, at alle respekterer og retter sig efter SP`ernes anvisninger, samt i øvrigt viser hensyn til hinanden i trafikken. Det gælder ikke kun eleverne, små som store, men også forældre, lærere og øvrige trafikanter.

Færdselskontaktlæreren uddanner SP-eleverne samt vedligeholder denne uddannelse. Kontaktlæreren fører desuden tilsyn med skolepatruljen i samarbejde med politiet. Derudover samarbejder færdselskontaktlæreren med politiet om færdselsspørgsmål, koordinerer cykeleftersyn, lygtekontrol m.v. og arrangerer cyklistprøven med skolens 6. klasser.

Skolens færdselskontaktlærer er Lisbet Bager Haagensen.

Cykelvej