Snevejledning

Åvangsskolen har som udgangspunkt åbent også selvom der er kraftigt snevejr, dog opfordrer vi til, at forældre og elever holder sig orienterede via medierne.
 
Hvis man er forhindret i at komme frem, så kan det meddeles via de normale informationsveje.

 

Leg med sne i frikvartererne

0.-2. årgang må kaste med sne i området ved labyrinten på legepladsen.

3.-9. årgang må kaste med sne på sportspladsen.

Alle elever skal udvise hensyn til hinanden, så ordensregler, årgangsregler og Åvangsskolens værdier også efterleves på dage med snevejr.