Årsplaner

Åraplanen indeholder en plan for årets arbejde med hovedområderne: Faglige mål, sociale mål og metodemål.

  • Faglige mål har sit udgangspunkt i trinmålene for de enkelte fag. Herunder beskrives bl.a. arbejdet med fokuspunktet "Udfordringer for alle".
  • Sociale mål handler om klassens sociale liv, trivsel og tryghed.
  • Medtodemål handler om arbejdet med metoder, herunder bl.a. faglig læsning og læsestrategier.

Årsplanen udgives i Min Uddannelse.

 

Elevplaner

I løbet af skoleåret udarbejdes der elevplaner for enkelt elev i de forskellige fag. Elevplanen tages op ved en skolehjemsamtale. Der udarbejdes fast én elevplan hvert skoleår. Der arbejdes med elevplaner i Min Uddannelse.

En elevplan skal indeholde:

  1. Måldelen skal indeholde de individuelle mål for den enkelte elevs læring. Udgangspunktet er Fælles Mål.
  2. Statusdelen skal vise elevens fremskridt i forhold til målene.
  3. Opfølgningsdelen skal beskrive, hvordan og hvornår der skal følges op på målene. Både eleven og læreren skal følge op på målene, og forældrene kan også være med i opfølgningen.

På 8. og 9. årgang skal elevplanen også vurdere elevens uddannelsesparathed.

Elevplanen udgives for den enkelte elev via Min Uddannelse.

 

Min Uddannelse

 

Min Uddannelse

 

Min Uddannelse er et værktøj til elever, forældre, lærere og vejledere, der skaber sammenhæng mellem skole, undervisning og uddannelse.

Elevplanen i MinUddannelse er et dynamisk værktøj, som samler informationer sammen om eleven ud fra de ting, som sker på holdene. Elevplanen ændres hele tiden i takt med at læringsmål opnås, at nye kommer til, at der opnås tegn på læring osv. Foruden læringsmål og Fælles Mål samles andet data om eleven også i elevplanen, f.eks. hentes fravær og eventuelle karakterer ind i elevplanen.

Eleverne logger på Min Uddannelse ved hjælp af Unilogin.

Forældre skal bruge NemID til login.

Læs mere: http://aavangsskolen.skoleporten.dk/sp/p535506/file/Fullscreen/34e7db5a-0503-4063-9bc6-85b79b7fa3d0

Link: www.minuddannelse.net

Forældremanual: https://www.minuddannelse.net/Content/Manualer/minuddannelse_foraeldre.pdf