Venskabsklasser

På Åvangsskolen har vi en venskabsklasseordning.

Formål:

Vi ønsker gennem vores venskabsklasseordning at bringe små og store elever sammen i fælles aktiviteter for derigennem at
Afdramatisere, at store elever er ”farlige” for de små elever
Give de yngste elever ”en ven fra de store klasser”
Vise de store elever, at små elever også har værdifulde sider og kompetencer
Give et trygt og godt sammenhold på Åvang
Organisering:

Børnehaveklasseårgang – 5. klasse årgang
1.klasse årgang – 6. klasse årgang
og så fremdeles…..
Lærerteams fra begge årgange planlægger i fællesskab aktiviteterne evt. med hjælp fra elever fra ældste årgang


Venskabsklassedage:

Motionsdag

Klippe / klistredag

Årgangene planlægger derudover selv andre venskabsklasse-tiltag i løbet af skoleåret.